Wij heten u van harte welkom in De Gouverneur en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van onze algemene voorwaarden .

Algemeen
Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht en zijn van toepassing op alle gebruikers van De Gouverneur .

Rolf Sluiter is eigenaar en beheerder van De gouverneur en kan zich laten vervangen.

Huurders dienen een vaste woon-of verblijfplaats te hebben en minimaal 21 jaar of ouder te zijn.

Gasten dienen zich naar behoren te gedragen en de instructies van de eigenaar op te volgen.

De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddelijke ingang de toegang tot De Gouverneur ontzeggen en/of weigeren , zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten .

De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.

De gasten van De Gouverneur dienen zich te houden aan ons huishoudelijk reglement .

Reservering en bevestiging
Voor het reserveren van De Gouverneur worden geen extra kosten in rekening gebracht.

De huurovereenkomst kan (op basis van beschikbaarheid ) telefonisch of per e-mail worden aangegaan.

Na ontvangst van uw reserveringsverzoek per mail of telefoon stuurt De Gouverneur u een bevestiging.

Betaling

Uw overnachting kan cash of per pin afgerekend worden .

De eigenaar kan in overleg met de huurder van deze voorwaarden afwijken.

De actuele tarieven vind u op onze website.

Annulering
Bij annulering of wijziging tot 7 dagen voor de aankomstdatum worden geen kosten in rekening gebracht.Bij annulering of wijziging daarna of indien u niet komt opdagen wordt 30% van het volledige bedrag van de reservering in rekening gebracht .
Het verschuldigde bedrag dient binnen 5 dagen te worden overgemaakt.

De Gouverneur heeft het recht meer dan 48 uur voorafgaande aan het vroegste aankomsttijdstip (16.00 uur) van de gemelde aankomstdatum de definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken .

Aansprakelijkheid
De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor de gebruikers.

Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in De Gouverneur zijn voor rekening van de gebruiker.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in de accomodatie.

Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar .

Bij verlies van de sleutels of de afstandsbediening van de poort van de accomodatie zullen alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast in rekening worden gebracht.